Indeling

Home/Indeling

Landelijke of regionale wedstrijden?

De wedstrijden worden georganiseerd door de overkoepelende turnbond; de Koninklijke Nederlandse Gymnastiek Unie (KNGU). De KNGU organiseert de wedstrijden op landelijk niveau. Wedstrijden op rayon-, regionaal en districtsniveau worden door KNGU Noord georganiseerd. De 1ste t/m 3de divisie en 1ste talentengroep turnen op landelijk niveau. Vanaf de 4de divisie, 2de talentengroep en de wedstrijdrecreatiegroep wordt er op regionaal niveau deelgenomen aan wedstrijden.

District, regio en rayon

CSC’45 Heerenveen behoort tot district Noord van de KNGU, dat uit de regio’s (provincies) Groningen, Friesland en Drenthe bestaat. Alle provincies zijn weer onderverdeeld in rayons. Friesland bestaat uit 4 rayons. Dit zijn: Noordoost, Noordwest, Zuidoost en Zuidwest. Onze vereniging valt onder het rayon Zuidoost.

Voorrondes en Kampioenschappen

Alle wedstrijden waaraan een turn(st)er deelneemt zijn belangrijk. Om deel te nemen aan een Fries Kampioenschap (FK) moeten er eerst plaatsingswedstrijden gedaan worden. Om door te gaan naar een FK hanteert de K.N.G.U. een plaatsingslimiet met betrekking tot een minimaal aantal punten.

Tijdens een FK wordt er gestreden om de titel ‘Fries Kampioen’ en wordt deze wedstrijd gebruikt voor plaatsing richting het Nationaal Kampioenschap (NK). Voordat er daadwerkelijk aan het NK kan worden deelgenomen, worden er kwartfinales en halve finales georganiseerd. De klassering van een kwart- of halve finale bepaalt uiteindelijk of mag worden deelgenomen aan de volgende ronde of uiteindelijk het NK.

NTS 2013 Turnen Dames

Hieronder vind je een overzicht van het Nationale Turn Systeem 2013 Turnen Dames (NTS TD), dat door de KNGU is opgesteld. Dit overzicht geeft informatie over alle niveaus en divisies met betrekking tot Turnen Dames.

Indeling KNGU - NTS 2013

Indeling KNGU - Wedstrijdgroepen 2016/2017

NTS 2013 Turnen Heren

Naast het NTS Turnen Dames heeft de KNGU ook een NTS Turnen Heren (NTS TH)beschreven. Dit NTS TH is inclusief oefenstof en geldt voor alle niveaus. Het reglement is in twee delen te downloaden (voor de liefhebber).

Alle voorgaande reglementen met betrekking tot NTS TH komen met dit nieuwe NTS-boek te vervallen. De meest opvallende verschuiving is dat de keuzestof niveau 10 is komen te vervallen. Daarnaast zijn er wijzigingen doorgevoerd in de voorgeschreven stof niveau 6 tot en met 10. Tot slot is er een geheel nieuwe set oefenstof bepaald voor niveau 11 tot en met 15.

Ondanks deze veranderingen worden aanduidingen gehandhaafd om verwarring te voorkomen. Bij de divisie-indeling staat daarom bij niveau 10 keuze: niet van toepassing. Voor de niveaus 16 en 17 – uitsluitend bedoeld voor intern gebruik bij de clubs – kan vooralsnog de “oude” oefenstof worden gebruikt. Het is de bedoeling dat hiervoor op redelijk korte termijn nieuwe stof komt in het kader van Gymsport.