Disclaimer

Home/Disclaimer

Website
Deze website is de officiële website van Christelijke Sport Club 1945 (hierna genoemd CSC45) te Heerenveen.

Onderhoud & Inhoud van website
Hoewel getracht wordt de inhoud van deze website zoveel mogelijk up to date te houden kunnen aan de inhoud van deze site geen rechten worden ontleend.

Foto’s
De foto’s op deze website zijn allen eigendom van CSC45.

Auteursrechten
Verveelvoudiging van informatie, logo’s, animaties en/of foto- en beeldmateriaal met het doel deze te exploiteren of openbaar te maken is alleen toegestaan na toestemming van CSC45.

Correspondentieadres
Contactadres:
Susan Grooten
Jutte 51
8447 AB, Heerenveen
tel. 0513-626554
e-mail: ln.541532172705csc@o1532172705fni1532172705