Schoolvakanties 2017/2018

Home/Home_CSC/Schoolvakanties 2017/2018

Meivakantie 2018
27 april tot en met 13 mei 2018

Gemeentelijke gymzalen
GEEN LES
Turnhal Sportstad
REGULIER LESROOSTER

Overige dagen
Zomervakantie 2018
Herfstvakantie 2018

Gemeentelijke gymzalen
GEEN LES
Turnhal Sportstad
GEEN LES

Gemeentelijke gymzalen
GEEN LES
Turnhal Sportstad
GEEN LES

Gemeentelijke gymzalen
GEEN LES
Turnhal Sportstad
REGULIER LESROOSTER

Kerstvakantie 2018
Voorjaarsvakantie 2019

Gemeentelijke gymzalen
GEEN LES
Turnhal Sportstad
AANGEPAST LESROOSTER

Gemeentelijke gymzalen
GEEN LES
Turnhal Sportstad
REGULIER LESROOSTER

* Met aangepast lesrooster wordt bedoeld, dat er in de turnhal getraind wordt volgens het regulier lesrooster, behalve op:

maandag
dinsdag
woensdag

1 januari 2018
25 december 2018
26 december 2018

Nieuwjaarsdag
Eerste Kerstdag
Tweede Kerstdag

Overige vakantiedagen

vrijdag
maandag
vrijdag
donderdag
maandag

30 maart 2018
2 april 2018
27 april 2018
10 mei 2018
21 mei 2018

Goede Vrijdag
Tweede Paasdag
Koningsdag
Hemelvaartsdag
Tweede Pinksterdag