Informatieboekje

Home/Informatieboekje

Voor alle bestaande en nieuwe leden heeft de vereniging een informatieboekje samengesteld. Dit boekje geeft zoveel mogelijk informatie met betrekking tot onder andere organisatie, reglement, contributie e.d. Voor aanvang van ieder nieuw seizoen zal het boekje onder de loep worden genomen en waar nodig worden aangepast aan de actualiteit. Bestaande informatie zal worden aangepast, aangevuld of worden verwijderd. Nieuwe informatie zal worden toegevoegd. Met andere woorden: belangrijke achtergrondinformatie over onze vereniging.

Informatieboekje CSC45 Heerenveen seizoen 2017/2018.