Nieuwsbrief

Home/Nieuwsbrief

‘De Flambouw’ is de digitale nieuwsbrief van CSC’45 Heerenveen. Deze nieuwsbrief komt enkele malen per jaar uit om de leden van onze vereniging op de hoogte te houden van actuele ontwikkelingen. Nieuwsitems kunnen onder andere zijn: financiële zaken op het gebied van contributie en wedstrijdgelden, evenementen, behaalde resultaten, gezellige nieuwtjes, enzovoort.

Flambouw 1e kwartaal 2018

De nieuwsbrief wordt aan alle leden per e-mail verstuurd. Daarnaast is een aantal voorgaande edities van de nieuwsbrief ook op de website van CSC’45 Heerenveen terug te vinden.

Voorgaande edities: