Nieuwsbrief

Home/Nieuwsbrief

‘De Flambouw’ is de digitale nieuwsbrief van CSC’45 Heerenveen. Deze nieuwsbrief komt enkele malen per jaar uit om de leden van onze vereniging op de hoogte houden van actuele ontwikkelingen. Nieuwsitems kunnen onder andere zijn: financiële zaken op het gebied van contributie en wedstrijdgelden, evenementen, behaalde resultaten, gezellige nieuwtjes, enzovoort.

Flambouw 3de kwartaal 2017

De nieuwsbrief wordt aan alle leden per email verstuurd. Daarnaast zijn alle edities van de nieuwsbrief ook op de website van CSC’45 Heerenveen terug te vinden.

Voorgaande edities: