Organisatie

Home/Organisatie

Verenigingsadres:
Burg. Falkenaweg 130
8442 LK Heerenveen

tel. 0513 – 62 29 55

Ondersteunende functies

Naast het bestuur en de commissies zijn er een aantal ondersteunende functies binnen de vereniging. Deze functies hebben geen bestuursverantwoordelijkheid. Deze functies worden op de achtergrond uitgevoerd, maar zijn daarom niet minder belangrijk voor de vereniging. Integendeel. Met name het voeren van de goede ledenadministratie is van essentieel belang. Alle aanmeldingen en opzeggingen moeten aan de ledenadministratie worden doorgegeven. In dat geval zal de inning van contributie, maar ook de afdracht van bondscontributie aan de KNGU soepel verlopen.

Ledenadminstratie

Met het webbeheer wordt getracht een toegankelijke en transparante website te creëren voor alle leden. Voor iedereen moet het bijvoorbeeld duidelijk zijn waar en wanneer er getraind wordt en waar en wanneer er wedstrijden zijn. Voor wedstrijden is de kalender daarom erg belangrijk. Informatie over wedstrijden zijn beschikbaar, uitslagen en een verslag worden zo snel mogelijk geplaatst. Daarnaast is er veel informatie beschikbaar over gym, turnen en andere disciplines op de website, maar dit is niet uitputtend.

Webbeheer Eva Bal

De notulist woont de bestuursvergaderingen bij en noteert alle belangrijke zaken die tijdens de vergaderingen worden besproken en worden besloten. Tijdens de ALV (Algemene Ledenvergadering) noteert de notulist alle op- en aanmerkingen die het bestuur en aanwezige leden maken tijdens deze jaarlijkse bijeenkomst.

Notuliste